صفحه اصلی    سیستم های مخابراتی
Loading the player ...
سیستم های مخابراتی
تعداد رای ها:

سیستم های مخابراتی

Tjrhjnf  osd

Tjrhjnf  osdf kjkf fTjrhjnf  osdf kjkf f

Tjrhjnf  osd

Tjrhjnf  osdf kjkf fTjrhjnf  f kjkf f

Tjrhjnf  osdf kjkf f

f kjkf f Tjrhjnf  osdf kjkf f


بخش اول دانلود
iconDownloadPlaySize
icon MakeThumbnailCATP8YTR.jpg Play 11.03 KB

بخش دوم
 
Technical Data
عرض موتور (cm) 220
دور موتور (RPM) 4200

نظرسنجی جهت تست سیستم

© کلیه حقوق این سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت ایتا سریر ایرانیان می باشد