محصولات پسیو شبکه دانوب نت رسید

پریز تلفن باریک طرح موزائیک (لگرند)

 • در اندازه 45*22/5
 • دارای استاندارد ul94v
 • دارای 50u(یونیت) آبکاری طلا
 • IDC کانکتور:فسفر برنز با آبکاری نیکل
 • امکان تکرار نصب مجدد در صورت خطا تا 750 مرتبه

CAT.3کیستون تلفن


 • نصب آسان بدون نیاز به ابزار

CAT6 NEWپریز شبکه پهن (لگرند)

 • در اندازهmm 45*45
 • مطابق بااستاندارد ISO1180.1ed.20,El50173-1,ElA/TIA568
 • دارای 50u(یونیت) آبکاری طلا
 • امکان تکرار نصب مجدد در صورت خطا تا 750 مرتبه


CAT6-UTPکیستون شبکه

 • تکرار نصب تا 750 مرتبه
 • نصب آسان بدون نیاز به تکرار
 • مطابق با استانداردهاب روز اروپا

CAT 6Aکیستون شیلدار

 • SMT-1031T8C6ASFTP
 • تکرار نصب تا 750 مرتبه
 • شیلدار
 • کارکرد 10GB
 • 50میکرون آبکاری طلا

کلید تک پل

 • در دو مدل تک ماژول و دوماژول
 • سایز:mm22/5*45وmm45*45


کیستون جک HDMI

 • ABS سفید
 • شیلد:فسفر برنز

CAT6A - FTPکیستون

 • تکرار نصب تا 750 مرتبه
 • Springوایر:فسفر برنز با 50میکرون آبکاری طلا
 • IDCکانکتور:فسفر برنز با آبکاری قلع

CAT6-FTPکیستون شبکه

 • تکرار نصب تا 750 مرتبه
 • نصب آسان بدون نیاز به تکرار
 • مطابق با استانداردهاب روز اروپا

کلید تک پل

 • در دو مدل تک ماژول و دوماژول
 • سایز:mm22/5*45وmm45*45


۱۴۰۱/۰۴/۱۵
itasarir.com
نام شرکت: